Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Порядок заповнення додатку 5 до податкової декларації з рентної плати

опубліковано 07 червня 2024 о 11:05

Головне управління ДПС у Хмельницькій області щодо порядку заповнення додатку 5 до податкової декларації з рентної плати повідомляє наступне.

Форми податкової декларації з рентної плати затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 зі змінами від 15.02.2022 №79 (Наказ МФУ «Про затвердження змін до форми податкової декларації з рентної плати»)

Невід'ємною частиною декларації з рентної плати є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатках 5, 6 та 7 до декларації.

У додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При не заповненні рядків через відсутність значення він прокреслюються (при поданні в паперовому вигляді) або не заповнюється (при поданні засобами електронного зв'язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Відповідно до приміток, зазначених у додатку 5:

у графі «порядковий № декларації» зазначається номер Декларації, до якої додається цей розрахунок;

у графі «Розрахунок №» - арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;

у рядку 1.1 - звітний (податковий) період, за який подається Декларація: квартал - І, II, III, IV та рік;

у рядку 1.2 - при уточненні показників раніше поданої Декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартам - І, II, НІ, IV та рік; у рядку 2 - код за ЄДРПОУ платника;

у рядку 3 - код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 .№ 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 № 3), на території якої знаходиться водний об'єкт;

у рядку 4 - інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано дозвільний документ, номер дозвільного документа, дата видачі - дд.мм.рррр., строк дії у роках);

у рядку 5 «Код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням водного об’єкта» - код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, за місцезнаходженням водного об’єкта;

у рядку 6 - код водних об’єктів згідно з додатком 16 до Декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об'єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано дозвіл на спеціальне водокористування);

у рядку 7 - розмір встановленого річного ліміту використання води у куб. м. згідно з отриманим дозвільним документом;

у рядку 8 - обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в куб. м.;

у рядку 8.1 - первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року, в куб. м;

у рядку 8.2 - первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року, в куб. м.;

у рядку 9 - ставки рентної плати зазначаються відповідно до п.п. 255.5, ст. 255 Кодексу;

у рядку 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) - коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати, відповідно до:

п. 255.6 ст. 255 Кодексу - 0,005 (для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату);

п. 255.7 ст. 255 Кодексу - 0,3 (житлово-комунальні підприємства в частині обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення);

п.п. 255.11.10 п. 255.11 ст. 255 Кодексу - 2 (у разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує);

п.п. 255.11.13 п. 255.1 1 ст. 255 Кодексу - 5 (у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води);

у рядку II - податкове зобов'язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою в цьому рядку. При цьому до ставок рентної плати застосовується показник «V», який становить:

для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв - за 1 куб. м.; для водних ресурсів для потреб рибництва - за 10 000 куб. м.; за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води - за 100 куб. м.;

у рядку 12 - податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за І квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;

у рядку ІЗ - податкове зобов'язання за податковий (звітний) квартал (рядок 11 - рядок 12);

у рядку 14 - сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 до раніше поданої Декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 14.1 - податкове зобов'язання, що збільшується (рядок 13 - рядок 14);

у рядку 14.2 - податкове зобов’язання, що зменшується (рядок 14 - рядок 13);

у рядку 15 - розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до п.п. «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ст. 50 Кодексу;

у рядку 16 - сума штрафу (рядок 14.1 х рядок 15);

у рядку 17 - сума пені, яка обчислюється платником з дотриманням норм п.п. 129.1.3 п. 129.1 та абзацу третього п. 129.4 ст. 129 Кодексу.