Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Про Порядок опитування платника податків при здійсненні податкового контролю з трансфертного ціноутворення»

опубліковано 07 лютого 2022 о 11:14

Головне управління ДПС у Хмельницькій області інформує, що відповідно до вимог п.п.39.5.1 п.39.5 ст.39 Податкового кодексу України податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій, опитування з питань трансфертного ціноутворення та проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

Контролюючий орган, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" згідно з вимогами п.п.п.39.5.2.13 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Податкового кодексу України, має право проводити опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованої операції. Платники податків зобов'язані забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", провести опитування відповідних посадових осіб або працівників.

Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення на виконання вимог абзацу третього пп.39.5.1.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 №706 зі змінами від 17.03.2021 року №158.

Відповідно до п. 3 Порядку контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтувань поданих платником податків відповідно до підпункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, або перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", самостійно визначає необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

Рішення про проведення опитування приймається (п. 5 Порядку):

-         під час аналізу звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтувань поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу;

-         під час проведення перевірки контрольованої операції посадовою особою, яка проводить перевірку платника податків. У разі необхідності проведення опитування платників податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, рішення про проведення опитування такого платника приймається керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу, який проводить перевірку.

Згідно з п. 9 Порядку місце проведення опитування, рішення про проведення якого прийнято під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтування, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, проводиться у приміщенні контролюючого органу. Опитування, рішення про проведення якого прийнято під час проведення перевірки платника податків, проводиться у приміщенні платника податків за місцем проведення перевірки та/або у приміщенні контролюючого органу (останнє - за згодою платника податків).

Якщо платник податків або його уповноважена, посадова особа/працівник  не може бути присутнім на опитуванні, платник податків інформує про це контактну особу контролюючого органу не менше ніж за один робочий день до дати проведення опитування, письмово повідомляє про причини такої неможливості та вживає заходів щодо узгодження місця, дати та часу проведення опитування таких осіб.

Звертаємо увагу, що платник податків зобов'язаний сприяти контролюючому органу у проведенні опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків.

Результати опитування оформляються протоколом опитування, який складається у двох примірниках, підписуються посадовими особами контролюючого органу та опитуваними. Другий примірник протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення вручається опитуваному(ним), про що в першому примірнику робиться відповідний запис.