Головне управління ДПС
у Хмельницькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ПДВ

опубліковано 30 серпня 2021 о 09:39


Чи зобов’язана реєструватися платником ПДВ особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи

Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що відповідно до п. 64.6 ст. 64 розд. II Податкового кодексу України на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб (далі – ДСД), на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені ПКУ.

У контролюючих органах не обліковуються ДСД, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені ПКУ. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.

Підпунктом 4 п. 180.1 ст. 180 розд. V ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування платником ПДВ є особа, що веде облік результатів діяльності за ДСД.

Згідно з п.п. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 розд. І ПКУ для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Процедури взяття на облік у контролюючих органах договорів про спільну діяльність та процедури реєстрації їх платниками ПДВ визначені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Мін’юсті 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі – Порядок № 1588), та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1130, зареєстрованим у Мін’юсті 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення № 1130).

Згідно з п. 3.6 розд. III Порядку № 1588 підставою для взяття на облік ДСД є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ уповноваженої особи та отримання документів, визначених у п. 4.6 розд. IV Порядку № 1588.

Уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку заяву за ф. № 1-ОПП, копію договору (контракту) про спільну діяльність. До цих документів додаються:
1)     інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників ДСД входить іноземний інвестор;
2)     копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському 1 віданні чи оперативному управлінні учасника ДСД;    

3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.

4) Документи повертаються уповноваженій особі, якщо до заяви за ф. № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ або за результатами її розгляду контролюючий орган відмовить у реєстрації особи як платника ПДВ (п. 4.11 розд. IV Порядку № 1588).

Уповноваженій особі при взятті на облік ДСД надається 9-значний реєстраційний (обліковий) номер платника податків. Такий самий номер присвоюється уповноваженій особі в якості індивідуального податкового номера платника ПДВ при реєстрації платником ПДВ.

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із зазначених договорів (абз. другий п.п. З п. 1.6 розд. І Положення № 1130).

Згідно з п. 181.1 ст. 181 розд. V ПКУ особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у т. ч. з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1 ст. 181 розд. V ПКУ не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 розд. V ПКУ).

Враховуючи викладене, якщо за договором про спільну діяльність здійснюється господарська діяльність з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, та в рамках договору про спільну діяльність загальна сума від здійснення таких операцій постачання нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), то особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, має зареєструватися платником ПДВ як окрема особа в межах спільної діяльності.