Головне управління ДПС
у Хмельницькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Випадки, коли контроль за дотриманням порядку справляння до бюджету державного мита покладається на органи ДПС

опубліковано 21 липня 2021 о 10:42

Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що відповідно до ст.1 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Відповідно до ст. 10 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року 7-93 «Про державне мито» зі змінами і доповненнями (далі – Декрет) контролюючі органи проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.

Згідно п. 2 розділу VІ Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 №811, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 за №1623/21935 (далі – Інструкція №811), під час перевірки у державній нотаріальній конторі і в інших органах, що вчинюють нотаріальні дії, документів щодо вчинення нотаріальних дій за період, що перевіряється, необхідно установити за кожним документом: правильність застосування ставок державного мита; визначення суми, з якої справляється державне мито, в процентному відношенні до відповідної суми документа (вартості відчужуваного майна тощо); надання пільг зі сплати державного мита, а також перевірити, чи стягується державне мито з боржника при проведенні стягнення, вказаного у виконавчому написі, якщо стягувач звільнений від сплати державного мита.

Правильність справляння державного мита виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад) щодо реєстрації актів цивільного стану перевіряється шляхом зіставлення других примірників розрахункових/касових документів з даними реєстрації виданих документів, нотаріальних дій, актових записів цивільного стану у разі їх непередачі до відповідних органів державної реєстрації актів цивільного стану на дату перевірки, а також із залишеними в справах сільських, селищних, міських рад примірниками заповітів та інших документів. При перевірці нотаріальних дій, пов’язаних з відчуженням об’єктів нерухомого майна, правильність запису в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій необхідно звірити з даними обліку розрахункових операцій сільських, селищних, міських рад (п. 3 розділу VІ Інструкції № 811).

При перевірці у відповідних органах державної реєстрації актів цивільного стану перевіряються повнота і правильність справляння державного мита шляхом зіставлення заяв про реєстрацію актів цивільного стану з відомостями про сплачене державне мито, що містяться у відповідних актових записах цивільного стану. Поряд з цим використовуються наявні у відповідних органах державної реєстрації актів цивільного стану облікові матеріали (журнали обліку заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, журнали, у яких здійснюється реєстрація заяв про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, або книги обліку оприбуткування й витрачання бланків свідоцтв тощо, а також звіти про проведену державну реєстрацію актів цивільного стану) (п. 4 розділу VІ Інструкції № 811).

Перевірки повноти і правильності справляння державного мита за реєстрацію місця проживання провадяться в територіальних органах Державної міграційної служби України, які здійснюють реєстрацію місця проживання (п. 5 розділу VІ Інструкції № 811).

У територіальних органах Державного агентства лісових ресурсів України перевіряється стан обліку і зберігання щорічних контрольних карток обліку добутої дичини, правильність ведення книг обліку виданих карток (вкладок до карток), а також правильність оформлення актів про знищення повернутих карток.

При перевірці повноти і правильності справляння державного мита посадові особи органу державної податкової служби зобов’язані погашати наявні на контрольних талонах, наклеєних у книгах, митні марки своїм підписом з проставлянням дати погашення або спеціальним штампом, виготовленим для цієї мети (п. 6 розділу VІ Інструкції № 811).

Правильність, повнота та своєчасність справляння державного мита за операції з цінними паперами, біржові операції, проведення аукціонів, видачу приватизаційних паперів перевіряються на підприємствах, установах і організаціях, які справляють державне мито (п. 7 розділу VІ Інструкції № 811).