Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

#Податкова_пояснює: щодо оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН

опубліковано 08 жовтня 2020 о 15:06

Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє наступне. Відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з п. 56.18 ст. 56 ПКУ з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

Статтею 102 ПКУ врегульовано питання застосування строків давності визначення податкових зобов’язань, які становлять 1095 днів.

Загальні норми процедури судового оскарження в рамках розгляду публічно-правових спорів регулюються Кодексом адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV зі змінами і доповненнями (далі – КАСУ).

Згідно із частиною першою ст. 122 КАСУ позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого КАСУ або іншими законами.

Частиною третьою ст. 122 КАСУ передбачено, що для захисту прав, свобод та інтересів особи КАСУ та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Так, відповідно до частини четвертої ст. 122 КАСУ якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень. Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб’єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб’єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Отже, строк оскарження в судовому порядку рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) становить 1095 днів із дня отримання такого рішення, якщо до подання позовної заяви платником не проводилася процедура адміністративного оскарження.

Якщо платник скористався своїм правом на адміністративне оскарження, то рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН оскаржуються в судовому порядку в такі строки:

а) тримісячний строк – за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги було прийнято та вручено платнику податків у строки, встановлені Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ). При цьому такий строк обчислюється з дня вручення платнику рішення за результатами розгляду його скарги на рішення контролюючого органу;

б) шестимісячний строк для звернення до суду встановлюється за умови, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків у строки, встановлені ПКУ. При цьому такий строк обчислюється з дня звернення платника до контролюючого органу із відповідною скаргою на його рішення.

Звертаємо увагу на оскарження рішень про блокування ПН/РК.

Рішення про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН приймають комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН головних управлінь ДПС в областях, м. Києві й Офісу великих платників податків ДПС (далі — комісії регіонального рівня).

Такі Рішення платники ПДВ мають право оскаржити в адміністративному чи судовому порядку (п. 56.1 ПКУ, п. 13 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520, далі — Порядок № 520).

 

Щодо адміністративного оскарження

Процедуру адміноскарження описано в Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 (далі — Порядок розгляду скарг).

Слід зауважити, що рішення про блокування ПН/РК, які вже були оскаржені у суді, не можна оскаржувати в адміністративному порядку (п. 4 Порядку розгляду скарг).

Скаргу на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Скарга) подають до комісії центрального рівня (комісія з питань зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН ДПС).

Скаргу можна подати в 10-денний строк. Причому рахують тільки робочі дні, а відлік такого строку розпочинають із наступного дня після набрання чинності рішенням про блокування ПН/РК (п. 3 Порядку розгляду скарг).

До того ж якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважають перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем (п. 56.13 ПКУ).

Строк подання Скарги може бути подовжений за правилами та на підставах, визначених п. 102.6 ПКУ.

Нагадаємо, що згідно з п. 102.6 ПКУ граничні строки для подання, зокрема, заяв про перегляд рішень контролюючих органів підлягають подовженню керівником (його заступником або вповноваженою особою) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

— перебував за межами України;

— перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

— перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

— мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;

— був визнаний за рішенням суду безвісти відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Звертаємо вашу увагу, що платник ПДВ подає Скаргу на рішення про блокування ПН/РК лише в електронній формі засобами електронного зв’язку (п. 5 Порядку розгляду скарг). Форму Скарги визначено в додатку 1 до Порядку розгляду скарг. Її електронна форма — (J/F1313203).

Платник ПДВ може додавати до Скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в ПН/РК, реєстрація яких зупинена (п. 11 Порядку розгляду скарг).

Своєю чергою, платник ПДВ може скористатися формою «Документ довільного формату» (код J/F1360102). Цей документ матиме стільки примірників, скільки буде підтвердних документів. Причому слід брати до уваги такі обмеження (див. роз’яснення з категорії 101.18 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)):

— кількість документів довільного формату, які додають до Скарги, не має перевищувати 100 шт.;

— розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до документів довільного формату не має перевищувати 2 Мб.